O firmie

Koordynujemy handel hurtowy energią elektryczną, prawami majątkowymi, gwarancjami pochodzenia oraz obowiązkami mocowymi w ramach wtórnego rynku mocy. Pełnimy też funkcję operatora handlowo-technicznego na potrzeby wszystkich spółek Grupy ORLEN.

Jesteśmy częścią stabilnego koncernu multienergetycznego, dzięki czemu możemy sprostać dynamicznym zmianom na rynku energii, a co za tym idzie, być również rzetelnym partnerem w biznesie. Istotnym obszarem działalności ORLEN Energia jest kompleksowe zarządzanie portfelem energii elektrycznej dla spółek Grupy ORLEN. Nasze usługi to m.in.:

  • współtworzenie strategii handlowej i zabezpieczenie portfela,
  • zarządzanie ryzykiem,
  • kompletna obsługa wytwórców energii.
O firmie

Nasze wartości

Jako członek Grupy ORLEN przyjęliśmy czytelny i praktycznych zasad postępowania. Organizujemy naszą działalność oraz relacje pracownicze w oparciu o najlepsze praktyki prawne i biznesowe.

O firmie

Kodeks etyki

Kodeks etyki Grupy ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN.

Aktualności z Grupy ORLEN